Selectați limba dvs

Directive

Directive

  • Directiva 798/2016 - Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviara (reformare);
  • Directiva 797/2016 - Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare);